บริษัท เอซ อกริ บอนดิ้ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18010027

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการในภาคการเกษตร ผลิตสุกรออกจำหน่าย และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆส่งออกทั่วภูมิภาค

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอซ อกริ บอนดิ้ง จำกัด
  • เลขที่ 1964,1966,1968,1970 ถนนอ่อนนุช
    แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
    10250
    เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • Tel : 02-3217181 ต่อ 203
  • Fax : 02-3218385
Top