Green Desert Co.,Ltd

รหัสผู้ประกอบการ : EM18010039

1. ออกแบบ,จัดสวน,ดูแลสวน
2. ส่งออกต้นไม้

เปิดรับ 3 ตำแหน่งงาน

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง

04/12/2562

พนักงานประจำ, 3 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท

04/12/2562

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Green Desert Co.,Ltd
  • 318/145 ซ.ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
    เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 0894145664
Top