บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18020003

ศูนย์สรรหาสัตวบาลประจำฟาร์มลูกค้าอาหารสัตว์ซีพีเอฟ เป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษาสายสัตวบาลและช่างประจำฟาร์ม
ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกงานหรือสมัครงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยทางศูนย์ฯ มีเครือข่ายธุรกิจฟาร์มที่หลากหลาย
กระจายอยู่ตามภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อช่วยให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะฝึกงานหรือสมัครงาน สามารถเลือกสาขาการจัดการฟาร์มและเขตภูมิภาคที่ต้องการได้

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
  • 128 อาคารซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ซอยจันทน์ 24 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
    เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 020364551
  • Fax : 020364599
  • Website : http://recruitment.cpffeed.com/
  • Facebook Fanpage :
  • Line ID : @ahrecruit
Top