ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัลลังก์เพชร ดิเวลลอปเมนต์

รหัสผู้ประกอบการ : EM18060013

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัลลังก์เพชร ดิเวลลอปเมนต์
เป็นบริษัทฝึกอบรมและวางแผนการเงิน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัลลังก์เพชร ดิเวลลอปเมนต์
  • 324/145 หมู่ที่ 3 ซอยหมู่บ้านศิริพร 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา
    อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  • Tel : 0885522747
Top