โรงเรียนสอนภาษาไอสไตล์ ( iSTYLE LANGUAGE SCHOOL )

รหัสผู้ประกอบการ : EM18060031

โรงเรียนสอนภาษาไอสไตล์ ( iSTYLE LANGUAGE SCHOOL ) เป็นโรงเรียนในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการที่เปิดดำเนินการมามากกว่า 14 ปี ด้วยแบรนด์ iFAST ENGLISH และ iSTYLE EDUCATION ที่เป็นที่ยอมรับในคุณภาพการเรียนการสอนมาอย่างยาวนาน โดยสถาบันเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาการ ภาษาอังกฤษ ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ที่ทันสมัย เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้อย่างครบถ้วน ด้วยความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร นักเรียน คณาจารย์ และการบริการอย่างดีเลิศ ด้วยคุณธรรม และความโปร่งใสมาโดยตลอด แนวการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนจนกว่าจะมั่นใจ แบบไม่จำกัดชั่วโมง กับอาจารย์ชาวต่างชาติทั้งอังกฤษ และอเมริกัน โดยไม่ต้องรอชั้นเรียน เลือกวัน เลือกเวลา และเลือกทักษะเรียนได้แบบไม่จำกัด ทบทวนได้ทุก Level แบบไม่ต้องจองเวลา โทร. 0 2884-8355, 08 3889-4455 อีเมล์ patthama.istyle@gmail.com

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โรงเรียนสอนภาษาไอสไตล์ ( iSTYLE LANGUAGE SCHOOL )
  • เลขที่ 3 ชั้น 4 อาคารห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
    เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
  • Tel : 02-884-8355, 08 3889-4455
  • Website : http://www.ifast.in.th
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/IfastEnglishFanpage
  • Line ID : @728sbzgs
  • Share :
Top