บริษัท ชลเจริญ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18060037

เครือชลเจริญ เริ่มธุรกิจเมื่อ พ.ศ.2495 เพื่อทำการผลิตแปรรูปหัวมันสดเป็นแป้งมันสำปะหลังประสบการณ์นานกว่า 60 ปี เครือชลเจริญพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในขั้นตอนผลิต ตรวจสอบคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพสินค้าและบริการ ปัจจุบันเครือชลเจริญ เป็นผู้นำด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทย ตลอดจนส่งออกไปทั่วโลก

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ชลเจริญ จำกัด
  • เลขที่ 19 ถนน นนทรี แขวง ช่องนนทรี
    เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 026818530-40
  • Fax : 026818069
  • Website : http://www.thaitapiocastarch.com
Top