คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รหัสผู้ประกอบการ : EM18060061

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • 50 ถ.งามวงศ์วาน
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 029428777
  • Fax : 029428778
  • Website : http://www.bus.ku.ac.th
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/KasetsartBusinessSchool/
Top