N.P.Training&Development Co.Ltd.

รหัสผู้ประกอบการ : EM18070072

บริษัททำเกี่ยวกับธุรกรรมการเงิน.ในเครือกรุงไทย จัดหาบุคลากร เข้าหน่วยงาน ลักษณะการทำงาน ทำงานเข้าพบในหน่วยงานราชการ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • N.P.Training&Development Co.Ltd.
  • 506.ถ.คลองเรียน 1 ต.คอหงส์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  • Tel : 097-1686356
  • Fax : 074-365747
Top