บริษัท ณวรรณิศา จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18120011

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น สเปน ไทย สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ โดบครูเจ้าของภาษา หรือครูต่างชาติที่จบปริญญาตรีด้านการสอนมาโดยตรง ครูผู้สอนมีประสบการณ์สอนที่ได้ผล โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเล็ก เพื่อให้ครูได้ดูแลอย่างใกล้ชิด รู้นิสัยของผู้เรียนแต่ละคน ใช้แรงเสริมจูงใจเชิงบวกให้นักเรียนมีความกล้าในการพูดโต้ตอบกับครูอย่างเป็นธรรมชาติ เรามีหลักสูตรการสอนดังนี้
- ภาษาอังกฤษ สำหรับวัยทารกถึงผู้ใหญ่
- ภาษาจีน สำหรับวัยอนุบาลถึงผู้ใหญ่
- ภาษาญี่ปุ่น สำหรับวัยประถมถึงผู้ใหญ่
- ภาษาสเปน สำหรับวัยทารกกึงผู้ใหญ่
- ภาษาไทย สำหรับเด็กและคนต่างชาติ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ณวรรณิศา จำกัด
  • 39 หมู่ 6 ห้างเมกาบางนา ห้อง 2519/3 ชั้น 2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว
    อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • Tel : 0813045225
  • Fax : 021051670
  • Facebook Fanpage : @TheKeyMegabangna
  • Line ID : @TheKeyMegabangna
Top