บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19010018

K.M.P. Biotech is a producer of biotechnological products for livestock and aquatic animal industry, with quality assurance systems: GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point, ISO9001:2008 and ISO/IEC:17025(2005) for the standard microbiological laboratory.

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด
  • 188/9 ม.2 ต.คลองตำหรุ
    อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
  • Tel : 0867832835
Top