บริษัท เอ็ม เจ เมเนจเม้นท์(ประเทศไทย)จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19020048

บริษัท เอ็ม เจ เมเนจเม้นท์(ประเทศไทย)จำกัด ได้ก่อตั้งโดยมีทีมงาน วิศวกรไทย ที่มีประสปการณ์หลายด้าน ทางออกแบบและบริหารการก่อสร้าง จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อปี 2558 เพื่อให้บริหารการออกแบบและงานก่อสร้าง ประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างแก่เจ้าของโครงการ

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอ็ม เจ เมเนจเม้นท์(ประเทศไทย)จำกัด
  • อาคาร นาริตะ ชั้น 7 ถนน ป๊อปปูล่า เลขที่ N007068
    อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • Tel : 0917529692
  • Share :
Top