โรงเรียนนานาชาติลานนา ประเทศไทย

รหัสผู้ประกอบการ : EM19030010

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โรงเรียนนานาชาติลานนา ประเทศไทย
  • Lanna International School
    300 M.10 T. Meahea A. Muang
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • Tel : 053 806230-1
  • Website : http://www.lannaist.ac.th
  • Line ID : 951343169
Top