บริษัท โฟลว์ปั้ม-เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19040014

เปิดรับ 8 ตำแหน่งงาน

นครปฐม , สามพราน

12/12/2562

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โฟลว์ปั้ม-เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • 65/6 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระทึก
    อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
  • Tel : 02-8898500
  • Fax : 02-8899289
Top