บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รหัสผู้ประกอบการ : EM19060026

เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ หรือที่รู้จักกันดีในนาม NTC เป็นศูนย์อบรมชั้นนำในประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลมากกว่า 350 หลักสูตร ฝึกอบรมนักเรียนมากกว่า 30,000 คน เป็นเวลากว่า 10 ปี

NTC ให้บริการอบรมทางด้าน Computer Networking, IT Management, Professional Skills, Human Resources, Manufacturing, Programming และ Software Development รวมถึงเป็นศูนย์สอบของหลากหลายหลักสูตร โดยเนื้อหาภายในหลักสูตรจะมีการอัพเดทอยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ NTC ยังสามารถจัดทำหลักสูตรแบบ Customized Training เพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน โดยสามารถจัดอบรมได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการโดยคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และผ่านการรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Certified) เฉพาะทาง ในเรื่องนั้นๆ

เปิดรับ 4 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • 177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 14 ยูนิต 1, 3 และ 4
  ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547129622
  Tel: 0-2634-7993-4 Fax: 0-2634-7995
  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • Tel : 0-2634-7993-4
 • Fax : 0-2634-7995
 • Website : http://www.trainingcenter.co.th/
 • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/ntcfanclub/
 • Line ID : @NTC-LINE
Top