วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน

รหัสผู้ประกอบการ : EM19060027

เป็นวิทยาลัยเอกชนประเภท อาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนนักเรียน นักศึกษาระดับ
- ประกาศนียบีตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จัดการเรียน การสอน ตามหลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๖๒
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
-สาขาวิชาการบัญชี -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
-สาขาวิชาช่างยนต์ -สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน
  • 117 หมู่ 7 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
    อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
  • Tel : 0933940319
  • Fax : 045251868
  • Website :
  • Facebook Fanpage : อ.ปุญชรัสมิ์ จันทร์เหลือง
  • Line ID : 0945162389
Top