บริษัท ชนิภัทร จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19080002

แปรรูปพลาสติก พลาสติกรีไซเคิล เม็ดพลาสติก เกล็ดพลาสติก

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ชนิภัทร จำกัด
  • 91,106 หมู่ที่ 8 ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
    อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
  • Tel : 044300617
  • Website : http://www.cnpplastic.com
Top