ซีไอทีซีเอ็นเตอร์ไพร้ซ์ (ไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19100050

ซีไอทีซีเอ็นเตอร์ไพร้ซ์ (ไทย) จำกัด
199 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม เคมี พลาสติก

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ซีไอทีซีเอ็นเตอร์ไพร้ซ์ (ไทย) จำกัด
  • 199 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
    อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
  • Tel : 033080999
  • Fax : 033080970
  • Line ID : 0990909987
  • Share :
Top