บริษัท ปริญญา อาร์เอ็มแอล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19100069

บริษัท ปริญญา อาร์มเอ็มแอล จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ลูกความในทางการดำเนินอรรถคดีและการให้คำปรึกษาข้อกฎหมายต่าง ๆ ในความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับธุรกิจและการค้า การฟื้นฟูกิจการ และกฎหมายล้มละลาย รวมถึงการระงับข้อพิพาทในทางอนุญาโตตุลาการ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศโดยมีประสิทธิภาพในมาตรฐานอย่างเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันกับสำนักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียงชั้นนำทั้งในประเทศ และจากต่างประเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ปริญญา อาร์เอ็มแอล จำกัด
  • 29/23 หมู่ที่ 7 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ง กรุงเทพฯ 10230
    เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
  • Tel : 029466290
  • Website : http://www.prinya-law.com
Top