บริษัท จันทร์ บัว (ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19110108

บริษัท จันทร์ บัว (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขายสินค้าอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น เครื่องสูบน้ำ ปั้มน้ำ เครื่องพ่นสารฆ่าแมลง เครื่องพ่นปุ๋ยเมล็ดพันธ์ เครื่องปั่นไฟ เครื่องหยอดเมล็ด เครื่องตัดหญ้า และเครื่องมือช่าง ฯลฯ

เปิดรับ 3 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท จันทร์ บัว (ประเทศไทย) จำกัด
  • อยู่เลขที่ 346 ซอย.พระราม2(60) แขวง แสมดำ
    เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
  • Tel : 0864035230
  • Fax : 0024172327
  • Website : http://www.zhanbua.com
  • Line ID : 0864035230
Top