ไม่มี

รหัสผู้ประกอบการ : EM19120006

ต้องการคนทำสวน 1 ครอบครัว ปลูกต้นไม้ ดายหญ้า มีบ้านพักพร้อมไฟฟ้า น้ำประปา รายได้ตกลงกัน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ไม่มี
  • สวน หมู่ที่ 5 ตำบลป่าร่อน
    อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
  • Tel : 0993635991
  • Fax : ไม่มี
  • Website :
  • Facebook Fanpage : ไม่มี
  • Line ID : SarutSurat79899
Top