โรงเรียนทักษะภาษา (KleverLand School)

รหัสผู้ประกอบการ : EM19120016

เราทำธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา เปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ทั้งใน โรงเรียนและส่งสอนตามบริษัทต่างๆ ทางบริษัทยังได้ทำบริการจัดหาครูที่เป็นชาวต่างชาติทั้ง Native และ Non Native ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ และยังมีการจัด English Camp ไปตามประเทศต่างๆ ด้วย

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โรงเรียนทักษะภาษา (KleverLand School)
  • 32/24-25 ถ.สุขุมวิท ต.ปากนํ้า
    อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
  • Tel : 0-2082-3395, 080-985-8225, 097-969-9982
  • Website : http://www.kleverland.net
  • Facebook Fanpage : klever land paknam
  • Line ID : kloffice
Top