บริษัท เอไอ ธิงค์แท้งค์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19120029

บริษัท เอไอ ธิงค์แท้งค์ จำกัด เป็นบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับนักลงทุนชาวจีนที่มีความสนใจจะมาลงทุนในประเทศไทย เรามีหน้าที่ให้คำปรึกษา และให้การสนับสนุนความต้องการของนักลงทุนชาวจีน ซึ่งมีประสบการณ์การทำงาน15ปี
บริษัทเน้นธุรกิจด้านเทคโนโลยี Healthcare และเครื่องมือแพทย์

เปิดรับ 3 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอไอ ธิงค์แท้งค์ จำกัด
  • 43 อาคารไทยซีซี ชั้นที่17 ห้องเลขที่173 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 10120 กรุงเทพมหานคร
    เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 02-2100080
  • Fax : 02-2100016
  • Website : http://www.thaiaitt.com
  • Share :
Top