บริษัท โซลูชั่นเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19120097

ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน ระบบการจัดการพลังงาน ฝึกอบรม และปรับปรุงวิศวกรรมงานระบบ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โซลูชั่นเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด
  • 898/23 อาคารเอสวี ซิตี้ อาคาร 2 ชั้น 15 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
    เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 022948690-91
  • Fax : 022948689
  • Website : http://www.sec2010.com
Top