บริษัท เซนนิคส์(ประเทศไทย)จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19120108

Sinochem Internation is a listed company which business scope cover rubber, plastics and Chemicals etc,which is a important export business in CHINA.

เปิดรับ 2 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เซนนิคส์(ประเทศไทย)จำกัด
  • ROJANA INDUSTRIAL PARK
    168/2 หมู่ที่4 ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
    อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  • Tel : 083 6236260
  • Website : http://www.sennics.com
  • Share :
Top