บริษัท มามา เทรดดิ้ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20010005

ผักผลไม้ตัดแต่งแช่แข็งและแช่เย็น

เปิดรับ 4 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท มามา เทรดดิ้ง จำกัด
  • 89/321 หมู่ 9 ต.คลองสอง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
    อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  • Tel : 020842579
  • Fax : 020539322
  • Website : http://www.mamafreshly.com
  • Facebook Fanpage : mamatrading
Top