วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา

รหัสผู้ประกอบการ : EM20010050

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา
    อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
  • Tel : 045781661
  • Fax : 045781661
  • Website : http://www.vct.ac.th
  • Line ID : Munil2535
Top