มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รหัสผู้ประกอบการ : EM20020020

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 026976031
  • Fax : 026973034
  • Website : http://www.utcc.ac.th
  • Share :
Top