บริษัท เขมะสิริ แมเนจเม้นท์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20020091

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เป็นโรงเรียนเอกชน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

เปิดรับ 10 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เขมะสิริ แมเนจเม้นท์ จำกัด
  • โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม 10700
    kms@khemasiri.ac.th
    เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  • Tel : 02-4242244
  • Fax : 02-4354397
  • Website : http://www.khemasiri.ac.th
  • Share :
Top