บริษัท อะชีพ เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20020092

สถาบัน ATDI Plus เป็นผู้ประกอบกิจการ สถาบันสอนภาษาและฝึกอบรมผู้เข้าสมัครงานด้านสายการบิน (พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) โดยจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้แก่นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อะชีพ เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  • 1199 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 026171772
  • Fax : 026171773
  • Website : http://atdiplus.com/
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/atdifan/
  • Line ID : atdi.admin
Top