บริษัท เอพโคอินเตอร์เทรด จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20030005

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อการจำหน่ายในประเทศ และต่างประเทศ ต้องการผู้ร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายงาน

เปิดรับ 3 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอพโคอินเตอร์เทรด จำกัด
  • 272 ซอยวัดจันทร์นอก ถนนพระรามที่3
    เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 0970945149
Top