บริษัท โกลบอล โพรเซส อินโนเวชั่น (จีพีไอ) เอเชีย จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20030019

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ประสานงาน ทำ invoice / receipt ติดต่อลูกค้า ตามเช็ค วางบิล จัดส่งเอกสาร จัดพิมพ์เอกสารอบรม ประสานงานการฝึกอบรมของบริษัท สรุปรายงานการเงิน และงานธุรการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ: เพศ ชาย, หญิง อายุ 20-25 ปี วุฒิ ปวช ปวส ประสบการณ์ 0-1 ปี เงินเดือน 10,000-13,000 บาท สามารถใช้ MS Word/Excel/Powerpoint ได้ สามารถเริ่มงานได้ภายใน 15 วัน

ข้อมูลบริษัท: บริษัท โกลบอล โพรเซส อินโนเวชั่น (จีพีไอ) เอเชีย จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษามืออาชีพ ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการพัฒนาและให้บริการทางด้านซอฟท์แวร์ และเป็นผู้ให้บริการคำปรึกษาทางด้านการปรับปรุงกระบวนการ การฝึกอบรม และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกระบวนการในการพัฒนาและให้บริการทางด้านซอฟต์แวร์ตามหลักของ CMMI Framework
บริษัทฯ มีลูกค้าที่ผ่านการประเมิน CMMI กว่า 20 องค์กร ทั้งระดับ Maturity Level 2, 3, 4 และ 5 และใน CMMI models ที่หลากหลาย ได้แก่ CMMI for Development และ CMMI for Service จึงทำให้บริษัทฯ มีประสบการณ์ที่ยาวนาน เชื่อถือได้ หลากหลาย และครอบคลุม ลูกค้าของบริษัทฯ มีทั้งขนาดเล็ก (100 คน) รวมถึงหลากหลายธุรกิจ ทั้งรัฐวิสาหกิจ ซอฟท์แวร์ โรงพยาบาล โรงแรม อาหาร การเงิน และอื่นๆ (ดูข้อมูลเ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โกลบอล โพรเซส อินโนเวชั่น (จีพีไอ) เอเชีย จำกัด
  • เลขที่ 8 อาคารรักดี ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 1 ซอยสุขสันต์ ถนนกรุงเทพ-นนท์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
    เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  • Tel : 025870243
  • Website : http://www.gpiasia.net
Top