วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

รหัสผู้ประกอบการ : EM20030064

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท
กำหนดวันรับสมัคร 2 มีนาคม - 30 เมษายน 2563
กำหนดสอบ 12 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลสอบ 14 พฤษภาคม 2563
รายงานตัว 18 พฤษภาคม 2563

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
  • 332จรัญสนิวงส์68 เขต บางพลัด แขวงบางพลัด กทม. 10700
    เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  • Tel : 024241944
  • Fax : 02-4331862
  • Website : https://www.nlpoly.com/
Top