บริษัท ยิว ลี (ไทยแลนด์) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20030067

เปิดรับ 5 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ยิว ลี (ไทยแลนด์) จำกัด
  • 28 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
    อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
  • Tel : 074801636
  • Fax : 074801636
  • Share :
Top