บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20030081

บริษัท ร่วมหุ้นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
ก่อตั้งเมื่อปี 2533

เปิดรับ 2 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด
  • 12 ถ.ไอ-สี่ ต.มาบตาพุด
    อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
  • Tel : 038683223
  • Fax : 038683099
  • Website : http://www.thaigci.com
  • Share :
Top