บริษัท เจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20040006

เปิดรับ 7 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • 93/2-4 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
    อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
  • Tel : 042421067
Top