โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว

รหัสผู้ประกอบการ : EM20050032

โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว
เปิดการเรียนการสอนในปี 2523 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็น ร.ร.ประเภทสามัญ สอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล–ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลานานกว่า 38 ปี
ในปี พ.ศ.2529 อาจารย์โยชิโนบุ โฮริ ชาวญี่ปุ่นเจ้าของ ร.ร.อนุบาลญี่ปุ่น ได้ก่อสร้างอาคารให้ 1 หลัง เมื่อท่านถึงแก่กรรม โดยในลำดับต่อมานั้นมีคุณจุนโกะ โฮริ เป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์อันดีของท่านสืบมามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างร.ร.เมกุมิโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยให้ครูทั้งสอง ร.ร. ศึกษาดูงานมีกิจกรรมร่วมกันทุกปีการศึกษา

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว
  • 24 ถนนกรุงเทพกรีฑา 8 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240
    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  • Tel : 0992898290
  • Facebook Fanpage : ร.ร.อนุบาลทับแก้ว
  • Line ID : 0992898290
  • Share :
Top