หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

รหัสผู้ประกอบการ : EM20050041

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
  • หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
    เลขที่ 979/42-46 ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 0 2298 0244 – 5
  • Fax : 0 2298 0248
  • Website : http://bkk.wu.ac.th
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/wubkk
Top