หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

รหัสผู้ประกอบการ : EM20050041

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
 • หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
  เลขที่ 979/42-46 ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • Tel : 0 2298 0244 – 5
 • Fax : 0 2298 0248
 • Website : http://bkk.wu.ac.th
 • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/wubkk
 • Share :
Top