เจเอ็นพีโซลูชันส์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20120017

เป็นผู้ให้บริการ จำหน่ายสินค้า และเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการ ให้กับผู้ประกอบการ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • เจเอ็นพีโซลูชันส์ จำกัด
  • 18 อาคารกิจพานิช ห้อง 502-503 ถ.พัฒนพงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขต บางรัก กทม 10500
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : 021168999
  • Website : http://www.jnp-solution.com
  • Share :
Top