เจเอ็นพีโซลูชันส์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20120017

เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางกสรเงินสำหรับลูกค้าธุรกิจที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน และยังประกอบธุรกิจในการขายสินค้าหลากหลายชนิดทางโทรศัพท์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • เจเอ็นพีโซลูชันส์ จำกัด
  • 126/59 อาคารไทยศรีชั้น 15 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง
    เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
  • Tel : 061 482 566
  • Website : http://www.jnp-solution.com
  • Share :
Top