บริษัท กล้า-แกร่ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM21030057

บริษัท กล้าแกร่ง จำกัด (302/12 ม.4 ต.มหาโพธิ์ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์) จัดตั้งขึ้นจากคนที่ทำนาไม่เป็นแต่มีความตั้งใจจะเป็นชาวนา
และประสบปัญหาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ไม่แน่นอนทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ จึงเห็นความสำคัญของเมล็ดพันธุ์ข้าว การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดีปราศจากสิ่งเจือปนและมีอัตราการงอกสูงซึ่งเป็นการลดต้นทุนอย่างหนึ่งของชาวนาไทย ดังนั้นผู้ประกอบการจึงมีแนวทางในการ
ผลิตที่มุ่งเน้นคุณภาพตั้งแต่ในแปลงกล้า แปลงนา กระบวนการลดความชื้น(โดยใช้ตู้อบลดความชื้นแบบเคลื่อน) ตลอดจนเครื่องทำความ
สะอาด(Gravity) จากต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพแน่นอนและสามารถเชื่อใจได้ บจก.กล้าแกร่ง ได้รับการสนับสนุน และการส่งเสริมเป็นอย่างดีจากกรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานราชการอื่น ในด้านองค์ความรู้ เทคนิคการผลิต พันธุ์ข้าวใหม่ และด้านอื่นๆ ด้วยการบริหารทีมงานคนรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้สินค้าของ "กล้าแกร่ง"เป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใคร...

เปิดรับ 4 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • บริษัท กล้า-แกร่ง จำกัด
 • 302/12 หมู่ 4 ต.มหาโพธิ์
  อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
  60230
  อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230
 • Tel : 083-3302200
 • Website : http://www.kla-krang.com
 • Facebook Fanpage : @klakrangseed
 • Line ID : adminkk
 • Share :
Top