บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM21110004

บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2545 เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ที่ก่อตั้งโดยกลุ่มวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมต่างๆ สถาปนิก นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ความทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เป็นส่วนสำคัญ ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้มีส่วนสร้างสรรค์ ความเจริญด้านอุตสาหกรรม ให้เจริญรุดหน้าเท่าเทียมอารยประเทศอื่นๆ โดยไม่แสวงหาผลกำไรเกินกว่ามาตรฐานในการประกอบธุรกิจ
จากประสบการณ์อันยาวนานของกลุ่มวิศวกร สถาปนิก นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ของบริษัทที่ปรึกษา ตลอดจนผลงานที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในงานบริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรและทางด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจการศึกษาความเป็นไปได้ การศึกษาความเหมาะสมการออกแบบรายละเอียดการจัดแผนปฏิบัติการและจัดลำดับความสำคัญของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาครัฐบาล ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ การศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียด ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบบำบัดมลภาวะให้เอกชน

เปิดรับ 4 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
  • 207 ซอยโชคชัย 4 ซอย 54 แยก 2 ถนนโชคชัย 4
    แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
    เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  • Tel : 0863106393
  • Share :
Top