บริษัท สำราญเพลส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM23020021

ชื่อผู้ติดต่อ(ออกใบเสร็จ)
แผนกบัญชี/การเงิน

บริษัท (สาขา)
บริษัท สำราญเพลส จำกัด (สำนักงานใหญ่) (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ออกใบเสร็จ
เลขที่ 302 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0105527011243

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท สำราญเพลส จำกัด
  • เลขที่ 302
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 026111245
  • Fax : 02-6111255
  • Website : http://www.samran.com
  • Share :
Top