บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM23090032

**ธุรกิจส่งออกเคมีบำบัดน้ำเสีย

เปิดรับ 6 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จำกัด
  • เลขที่ 300 หมู่ 4 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000.
    อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
  • Tel : 0653249814
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/profile.php?id=100093357821356&sk=about_family_and_relationships&locale=th_TH
  • Line ID : 0653249814
  • Share :
Top