บริษัท แม็กซ์นิค จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM24020027

ขายปุ๋ย

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท แม็กซ์นิค จำกัด
  • 71/13 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
    เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
  • Tel : 0615480555
  • Share :
Top