สมัครงาน กลุ่มบริษัท เอ็น.วาย กรุ๊ป

กลุ่มบริษัท เอ็น.วาย กรุ๊ป

กลุ่มบริษัท เอ็นวายกรุ๊ป
ประกอบด้วย 3 บริษัท คือ
#.บริษัท เอ็น.วาย รับเบอร์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจการผลิตน้ำยางข้น 60% ,ยางสกิมบล๊อค และยางคัฟเครปลมควัน เพื่อการส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ
#.บริษัท เอ็น.วาย พืชไร่ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรมต้นกล้ายางพาราและสวนยางพาราที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในการผลิต น้ำยางข้น 60% ปัจจุบันมีกำลังการผลิตน้ำยางสดช่วงเปิดฤดูกาล ประมาณวันละ 20,000 ก.ก ต่อวัน ซึ่งปัจจุบันโลกยังต้องการวัตถุดิบด้านน้ำยางสดอีกมากและยังเป็นแหล่งข้อมูลให้กับชาวสวนยางพาราปัจจุบันประเทศไทยเป็นแห่งผลิตน้ำยางสดมากที่สุดในโลกรองจากอินโดนีเซีย และยังสามารถผลิตไม้ยางพาราแปรรูปเพื่อใช้ทำอุปกรณ์ต่างๆ
#.บริษัท เอ็น.วาย ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจให้บริการปรึกษาด้านการจัดการ พืชสวน พืชไร่ โดยทำการวิจัย ทดลอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยเคมี ตรา NYD ซึ่งมีศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรองรับลูกค้าชาวสวนอยู่ทั่วประเทศ


ตำแหน่งงานทั้งหมด 5 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 17/10/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 17/10/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 17/10/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 17/10/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 11/10/2560 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

กลุ่มบริษัท เอ็น.วาย กรุ๊ป
432 หมู่5 ถนนทางหลวงสายเกษตร3245 ตำบลหนองใหญ่
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
Tel: 038219178
Fax: 038219170
Website: http://www.ny-group.com
Facebook Fanpage: N.Y Group
Line ID: E-Mail: hr@ny-group.com