https://www.thaijob.com/pfagrogroup

กลุ่มบริษัท พีแอนด์เอฟ อโกร อินดัสทรี

รหัสผู้ประกอบการ : EM16120034

กลุ่มบริษัท พีแอนด์เอฟ อโกร อินดัสทรี เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอาหารจากฐานการผลิตสุกรครบวงจร จากบริษัทในเครือ 9 บริษัท ตั้งแต่ โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มสุกร โรงงานชำแแหละตัดแต่ง โรงงานแปรรูปอาหาร จนถึง การตลาดสู่ผู้บริโภค ภายใต้การจัดการคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิตที่ได้คุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับมาตรฐานการส่งออก ตลอดกว่า 3 ทศวรรษ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • กลุ่มบริษัท พีแอนด์เอฟ อโกร อินดัสทรี
  • 455 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
    อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
  • Tel : 034 258 225-30
  • Fax : 034 258 224
  • Website : http://pfagrogroup.com
Top