บริษัท ปริสุทธิ์ ยามาฮ่า เสรีไทย 10 จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16050028

บริษัท ปริสุทธิ์ จำกัด (Parisut Co.,Ltd)
ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ อะไหล่ และศูนย์บริการรางวัลมาตรฐานสากลยามาฮ่าในเขตกทม. โดยยึดหลักนโยบายของบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ที่เน้นการเพิ่มศักยภาพของการดำเนินงาน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตัวแทนจำหน่ายมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ประกอบด้วยลักษณะงานคือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายธุรการและประสานงานทั่วไป ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายขาย ฝ่ายอะไหล่ ฝ่ายบริการ

เปิดรับ 10 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ปริสุทธิ์ ยามาฮ่า เสรีไทย 10 จำกัด
  • แถวแยกนิด้า เลขที่ตั้ง 222 หมู่1 ปากซอยเสรีไทย10 (โชว์รูมใหญ่ติดถนนเสรีไทย) ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม
    เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
  • Tel : 02-375-3444 ต่อ 111
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/parisutyamahasquare
  • Line ID : jibparis
  • Share :
Top