พนักงานรับรถศูนย์บริการยามาฮ่า และฮอนด้า (ชาย)

ประกาศงานเลขที่ : TJ16050028-0013

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ บริการ

บริษัท ปริสุทธิ์ จำกัด (Parisut Co.,Ltd)
ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ อะไหล่ และศูนย์บริการรางวัลมาตรฐานสากลยามาฮ่าในเขตกทม. โดยยึดหลักนโยบายของบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ที่เน้นการเพิ่มศักยภาพของการดำเนินงาน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตัวแทนจำหน่ายมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ประกอบด้วยลักษณะงานคือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายธุรการและประสานงานทั่วไป ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายขาย ฝ่ายอะไหล่ ฝ่ายบริการ

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. รับบริการรถเข้าซ่อมศูนย์บริการ
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการซ่อมให้ลูกค้า
3. จัดคิวรถเข้าซ่อม
4. ประสานงานซ่อมกับช่างเทคนิค เพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
5. มีจิตบริการ รับผิดชอบต่อหน้าที่
4. มีความพร้อมที่จะเรียนรู้งาน
6. ทำงานเป็นทีม

คุณสมบัติ :

- เป็นคนใส่ใจในงาน
- สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ได้
- มีความกระตือรือร้น
- รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- พร้อมเรียนรู้และเริ่มงานได้ทันที
- มีจิตบริการ ในงานบริการ

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
5. ใบรับรองผลการตรวจโควิด/ใบนัดฉีดวัคซีนโควิด-19
6. Resume (ถ้ามี)
7. ใบประกอบวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร (ถ้ามี)

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- สิทธิประกันสังคม (วันลาป่วย/วันหยุด)
- เบี้ยขยัน
- ค่าคอมมิชชั่น

สมัครงานติดต่อ

  • ปัณณนันทน์
  • ผู้ประสานงานบุคคล
  • Tel : 02-375-3444 ต่อ 101
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: jibparis

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top