พนักงานธุรการร้าน ซีเรค ทำงานซุปเปอร์ในปั๊มเชลล์เสรีไทย39

ประกาศงานเลขที่ : TJ16050028-0013

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ บริการ

บริษัท ปริสุทธิ์ จำกัด (Parisut Co.,Ltd)
ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ อะไหล่ และศูนย์บริการรางวัลมาตรฐานสากลยามาฮ่าในเขตกทม. โดยยึดหลักนโยบายของบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ที่เน้นการเพิ่มศักยภาพของการดำเนินงาน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตัวแทนจำหน่ายมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ประกอบด้วยลักษณะงานคือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายธุรการและประสานงานทั่วไป ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายขาย ฝ่ายอะไหล่ ฝ่ายบริการ

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. รับบริการลูกค้า
2. ประชาสัมพันธ์
3. ประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
4. มีจิตบริการ รับผิดชอบต่อหน้าที่
5. มีความพร้อมที่จะเรียนรู้งาน
6. ทำงานเป็นทีม

คุณสมบัติ :

- เป็นคนใส่ใจในงาน
- สามารถแก้ไขปัญหา
- มีความกระตือรือร้น
- รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- พร้อมเรียนรู้และเริ่มงานได้ทันที
- มีจิตบริการ ในงานบริการ

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
5. ใบรับรองผลการตรวจโควิด/ใบนัดฉีดวัคซีนโควิด-19
6. Resume (ถ้ามี)
7. ใบประกอบวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร (ถ้ามี)

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- สิทธิประกันสังคม
- เบี้ยขยัน
- ค่าคอมมิชชั่น

สมัครงานติดต่อ

  • เรย์
  • ผู้ประสานงานบุคคล
  • Tel : 02-375-3444 ต่อ 101
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: 081930548

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
  • คำค้นหา :
  • ฝึกงานช่าง,
  • ฝึกช่าง,
  • ศูนย์บริการรถจักรยานยนต์,
Top