พนักงานฟร้อนเซอร์วิส(พนักงานต้อนรับ) ช-ญ ทำงาน จันทร์ - เสาร์ หยุดอาทิตย์

ประกาศงานเลขที่ : TJ16050028-0010

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ บริการ

บริษัท ปริสุทธิ์ จำกัด (Parisut Co.,Ltd)
ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ อะไหล่ และศูนย์บริการรางวัลมาตรฐานสากลยามาฮ่าในเขตกทม. โดยยึดหลักนโยบายของบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ที่เน้นการเพิ่มศักยภาพของการดำเนินงาน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตัวแทนจำหน่ายมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ประกอบด้วยลักษณะงานคือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายธุรการและประสานงานทั่วไป ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายขาย ฝ่ายอะไหล่ ฝ่ายบริการ

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. รับรถลูกค้าเข้าให้ช่างซ่อม
2. จัดการเอกาสารการซ่อม
3. ตรวจนับสต็อกรถทิ้งซ่อม
4. เบิกรถจากสต็อกรถทิ้งซ่อม
5. จัดเตรียมรถซ่อมเสร็จส่งมอบให้ลูกค้า
6. ทำงานเป็นทีม

คุณสมบัติ :

1. มีความสะอาด และเป็นระเบียบ
2. ไม่เลือกงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์
3. ไม่จำกัดวุฒิ และอายุ

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
5. ใบรับรองผลการตรวจโควิด/ใบนัดฉีดวัคซีนโควิด-19
6. Resume (ถ้ามี)
7. ใบประกอบวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร (ถ้ามี)

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- สิทธิประกันสังคม (วันลาป่วย/วันหยุด)
- เบี้ยขยัน
- ค่าคอมมิชชั่น

สมัครงานติดต่อ

  • ภัคธร
  • ผู้ประสานงานบุคคล
  • Tel : 02-375-3444 ต่อ 101
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: 0814930548

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top