พนักงานฟร้อนเซอร์วิส(พนักงานต้อนรับ) ช-ญ ทำงาน จันทร์ - เสาร์ หยุดอาทิตย์

Job Code : TJ16050028-0010

Industry: Services

บริษัท ปริสุทธิ์ จำกัด (Parisut Co.,Ltd)
ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ อะไหล่ และศูนย์บริการรางวัลมาตรฐานสากลยามาฮ่าในเขตกทม. โดยยึดหลักนโยบายของบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ที่เน้นการเพิ่มศักยภาพของการดำเนินงาน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตัวแทนจำหน่ายมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ประกอบด้วยลักษณะงานคือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายธุรการและประสานงานทั่วไป ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายขาย ฝ่ายอะไหล่ ฝ่ายบริการ

JOB Details :

 • Position : พนักงานฟร้อนเซอร์วิส(พนักงานต้อนรับ) ช-ญ ทำงาน จันทร์ - เสาร์ หยุดอาทิตย์
 • Number of Openings : 2 Openings
 • Job Type : Full Time
 • Job Category : Customer Service / Support / Operator / PR
 • Job Location : Bangkok , Khet Bueng Kum
 • Salary : รายได้ 15,000. / เดือน UP
 • Experience : ไม่มีประสบการณ์ไม่เป็นไร ขอแค่มีความพร้อมเริ่มงานได้ทันที

Job Description :

1. รับรถลูกค้าเข้าให้ช่างซ่อม
2. จัดการเอกาสารการซ่อม
3. ตรวจนับสต็อกรถทิ้งซ่อม
4. เบิกรถจากสต็อกรถทิ้งซ่อม
5. จัดเตรียมรถซ่อมเสร็จส่งมอบให้ลูกค้า
6. ทำงานเป็นทีม

Qualifications :

1. มีความสะอาด และเป็นระเบียบ
2. ไม่เลือกงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์
3. ไม่จำกัดวุฒิ และอายุ

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
5. ใบรับรองผลการตรวจโควิด/ใบนัดฉีดวัคซีนโควิด-19
6. Resume (ถ้ามี)
7. ใบประกอบวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร (ถ้ามี)

Benefits :

- ประกันสังคม
- สิทธิประกันสังคม (วันลาป่วย/วันหยุด)
- เบี้ยขยัน
- ค่าคอมมิชชั่น

Application Details for Jobseekers

 • ภัคธร
 • ผู้ประสานงานบุคคล
 • Tel : 02-375-3444 ต่อ 101
 • Email : Scroll to see more emails
 • Line ID: 0814930548

Apply job online

Apply
 • Share :
Top