ฝ่ายธุรการขายรายได้สูง (ค่าคอมเดือนเป็นหมื่นๆ)ค่าจ้าง+เบี้ยขยันอีกต่างหาก ทำงาน จันทร์ - เสาร์ หยุด อาทิตย์

Job Code : TJ16050028-0011

Industry: Services

บริษัท ปริสุทธิ์ จำกัด (Parisut Co.,Ltd)
ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ อะไหล่ และศูนย์บริการรางวัลมาตรฐานสากลยามาฮ่าในเขตกทม. โดยยึดหลักนโยบายของบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ที่เน้นการเพิ่มศักยภาพของการดำเนินงาน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตัวแทนจำหน่ายมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ประกอบด้วยลักษณะงานคือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายธุรการและประสานงานทั่วไป ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายขาย ฝ่ายอะไหล่ ฝ่ายบริการ

JOB Details :

 • Position : ฝ่ายธุรการขายรายได้สูง (ค่าคอมเดือนเป็นหมื่นๆ)ค่าจ้าง+เบี้ยขยันอีกต่างหาก ทำงาน จันทร์ - เสาร์ หยุด อาทิตย์
 • Number of Openings : 2 Openings
 • Job Type : Full Time
 • Job Category : Sales
 • Job Location : Bangkok , Khet Bueng Kum
 • Salary : รายได้ 15,000 - ค่าคอมเป็นหมื่นๆ / เดือน ชิวๆ
 • Experience : ไม่จำเป็น แค่มีความตั้งใจเริ่มงานได้ทันที

Job Description :

ขายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า และฮอนด้า
1. รับบริการลูกค้า
2. เปิดการขาย
3. ติดตามลูกค้า
4. เจรจาต่อรองเพื่อปิดการขาย
5. จัดเตรียมรถเพื่อส่งมอบลูกค้า
6. บริการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
7. ทำงานเป็นทีม

Qualifications :

- อายุ 20-50 ปี
- เป็นคนใส่ใจในงาน
- ยิ้มแย้ม อัธยาศัยดี
- มีความกระตือรือร้น
- รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- พร้อมเรียนรู้และเริ่มงานได้ทันที
- มีจิตบริการ ในงานบริการ

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
5. ใบรับรองผลการตรวจโควิด/ใบนัดฉีดวัคซีนโควิด-19
6. Resume (ถ้ามี)
7. ใบประกอบวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร (ถ้ามี)

Benefits :

- ประกันสังคม
- สิทธิประกันสังคม (วันลาป่วย/วันหยุด)
- เบี้ยขยัน
- ค่าคอมมิชชั่นเป็นหมื่น

Application Details for Jobseekers

 • ภัคธร
 • ผู้ประสานงานบุคคล
 • Tel : 02-375-3444 ต่อ 101
 • Email : Scroll to see more emails
 • Line ID: 081-493-0548

Apply job online

Apply
 • Share :
Top